Dijital Markan Pazarlama ve SEO Ajansı

SEM (Arama Motoru Pazarlaması)

SEM en genel tabirle “yeni” ifadesinin dahil olduğu her kelime öbeğinde olduğu gibi pazarlama alanındaki en önemli gereksinimler arasında anlam kazanmaktadır. Dijital pazarlama araçları içerisinde etkisi oldukça belirgin olan bu terim üzerinden çok sayıda detay vermek mümkündür. Nitekim işletmeler bazında düşünüldüğünde SEM hakkında bilgi sahibi olmak, dijital pazarlamayı algılayabilme noktasında önemli bir mesafeyi karşılar.

İçindekiler

ARAMA MOTORU PAZARLAMASI

SEM Nedir?

SEM nedir sorusuna cevap ararken en temel şekliyle, kelime anlamı Searh Engine Marketing yani “Arama Motoru Pazarlaması” olarak ifade edilebilir. Search Engine Marketing açılımı ile bilinen SEM, bir optimizasyon yönetiminin parçası şeklinde de anlaşılabilir. Bu noktada SEM dijital pazarlama organizasyonlarında önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Fonksiyonellik açısından pek çok işlevi olan bu kavramı anlayabilmek için algoritmalar üzerinden somut örnekler vermek daha doğru olacaktır.

SEM Nedir

SEM Ne İşe Yarar?

SEM bir optimizasyon adımı olarak tanımlansa da bu kavramın, uzun vadede etkileri olan karmaşık bir işlem örüntüsü olduğunu kabul etmek gerekir. Dolayısıyla SEM ne işe yarar sorusuna cevap ararken, bu kavrama konu olan işletmeler en iyi örneklemi meydana getirir. Herhangi bir işletmenin dijital alanda varlık gösterebilmesi zamanın en önemli gereksinimidir. Bu açıdan arama motorları aracılığı ile mevcut amaçlarına ulaşması beklenir. Örnek vermek gerekirse;

 • Satış başarısını arttırmak,
 • Rakipler arasında varlık gösterebilmek,
 • Hedef kitle oluşturmak ya da kitle büyütmek,
 • Mevcut giderler noktasında ekonomik bir tavra sahip olmak gibi çok sayıda amaca hizmet eden bir yapı söz konusudur.

Teknik açıdan konuya tamamen uzak kimseler için yapılacak SEM tanımlaması için dijital bir tablo çizmek daha doğru olacaktır. SEM tam olarak, arama motorları üzerinden yapılan arama ile çıkan sonuçlarda ilk sıralarda görülen reklam alanlarını organize etmektedir. Genel olarak işletmelere ait olan bu reklam alanları birer SEM çalışmasının neticesidir. Bu konunun varacağı nokta ise SEO, SEM ve Google Adwords iş birliğinde özetlenmektedir.

SEM İçin Ne Kadar Bütçe Ayrılmalıdır?

SEM için ne kadar bütçe ayrılmalı sorusu genel olarak şirket maliyesini ilgilendirir. Nitekim pek çok şirket için belki de en önemli konu başlığının bütçe olduğunu görmekteyiz. Bütçenin en iyi şekilde idare edilebilmesi noktasında, şirketlerin profesyonel bir yardıma ihtiyacı vardır. Belirlenen hedefe uygun olacak şekilde bir SEM hizmeti alınmalıdır. Bütçeye uygun olmanın yanı sıra, şirket ölçeğine görelik de göz önünde bulundurulması gereken önemli bir prensiptir. Dolayısıyla SEM uygulamaları için güvenilir ve uzman kimselerden alınması gereken bir hizmet olarak bahsetmek yerinde olacaktır. Basit bir örnekle küçük ölçekli bir şirket için büyük bir reklam kampanyasına gerek yoktur. Şirket kapasitesine uyumlu olacak şekilde yapılacak reklam çalışması ile elde edilen kârın, gelecekteki reklam kampanyalarına referans olması mantıklı olacaktır.

1 elin nesi var 2 elin sesi var

SEO ve SEM İlişkisi Nasıl Anlaşılmalıdır?

SEO ve SEM arasında oldukça önemli bir bağ vardır. Her bir dijital pazarlama organizasyonu için genel anlamda bir strateji söz konusudur. Bu stratejinin daha önce ifade edilen amaçlar karşısında yeterli olması beklenir. Her bir strateji için genel ve özel hedefler belirlenir. Bu hedefler dâhilinde izlenen yolların tam olarak başarıya ulaşması bütüncül bir karakterde olmalıdır. Bu noktada SEO ve SEM arasındaki bağlantı daha iyi anlaşılmaktadır. Her iki kavram için birbirinden farklı çok sayıda bilgi vermek mümkündür. Ancak fonksiyonalite anlamında ikisi de birbirinden bağımsız bir biçimde işler hale gelemez.

Doğru Anahtar Kelime

Etkili Hedefleme Seçimi

Dikkat Çekici Reklam Metinleri

İdeal Reklam Bütçesi Ayarlama

SEM ve SEO Farkı Nedir?

SEM ve SEO farkı nedir sorusu anlaşılması oldukça kolay bir konu başlığını meydana getirir. Nitekim bu iki kavram birbiri ile sıkı sıkıya bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak pek çok kimse için bu iki kavramın karıştırılması da söz konusudur. Dolayısıyla her iki kavramın birbirinden ayrıldığı noktalardan bahsetmek gerekir. Bu anlamda dikkat çeken en önemli detaylar aşağıda sıralanmıştır.

sem-ve-seo-farkı

Geri Dönüş

SEO ve SEM uygulamalarının ölçümlenme hızıdır. SEM çalışması yapılan işletmeler için sonuçlar kısa sürede elde edilebilir. Direkt etki uyandıran reklamlar aracılığı ile sonuçlara kısa sürede ulaşılır. Ancak SEO çalışmalarının ölçümlemesi zaman ister.

İçerik

İçerik açısından bakıldığında SEM çalışmaları ile anlık etkileşim amaçladığından kalite noktasında beklenti düşük olabilir. Ancak başarı odaklı SEO uygulamaları her daim kaliteli ve doyurucu olmak durumundadır.

Kalıcılık

Konuyla alakalı olarak dikkat çeken diğer bir önemli detay ise ortaya çıkan etkinin kalıcılığıdır. SEM çalışmasıyla anında reaksiyon alınması sebebiyle internet sitelerinin kısa süreli değişikliklerden kolay etkilenmesi muhtemeldir. Ancak SEO çalışması sürekli beslenen ve dönüşümlü bir etkiyi ortaya çıkardığından yıkılması daha zor bir gücü ortaya koyar.

Maliyet

SEM ile SEO arasındaki diğer bir önemli fark maliyetlere yansımaktadır. SEO genel itibariyle belirli bir dönemde yapılan ve meyvesi uzun süre yenilebilen bir çalışma iken SEM tarafında ne kadar meyve yemek istiyorsan o kadar harcama yapmak gerekmektedir.

SEM Analizi Nedir?

SEM analizi çalışmalarını anlamanın diğer bir yolu da SEO ile olan vazgeçilmez iş birlikleridir. SEO ile ilgili olarak atılan adımlardan beklenen, mevcut internet sitelerinin arama sonuçlarında üst sıralarda görüntülenmesidir. SEM de tam bu amaca hizmet edecek şekilde önemli bir joker kartı olarak benzetilebilir. Nitekim SEM ile işletme adına verilen Google reklamları, mevcut işletme adına yapılan SEO çalışmasını destekler niteliktedir. Daha kısa bir ifade ile SEO uygulaması ile sağlanan düzenin SEM ile daha hızlı bir biçimde sonuca vardırılması mümkün hale gelir. Bu sebeple SEO çalışması yapılan tüm işletme hesapları için SEM çalışması olmazsa olmazdır. Yapılan çalışmalar daha kısa sürede sonuç alınmasını sağlayacaktır.

SEM Analizi Nedir
Google Reklam Ajansı

Google Reklam Ajansı Ne İşe Yarar?

SEO çalışmalarının yapılabilmesi noktasında izlenen harita tam anlamıyla uzmanlık gerektirir. Teknik anlamda SEO danışmanlığı çerçevesinde incelenecek çok sayıda önemli detay dikkat çeker. Her bir site için farklı bir SEO çalışmasının gerekli olduğu düşünüldüğünde, standartların dışında hesaplamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan temel bazda bir SEO metodolojisinden bahsetmek de mümkündür. Bir web sitesinin arama sonuçlarındaki kelimelerle endeksli hale gelmesi, çıkan sonuçlarda üst sıralarda görüntülenmesini vadeder. Dolayısıyla ilk olarak anahtar kelime çalışmaları SEO düzeninde önemli bir yer tutmaktadır.

SEARCH ENGİNE MARKETİNG

Google Reklam Çalışmaları Neleri İçerir?

SEM çalışmaları Google reklam çalışmaları arasında yer alan işletmelerin yeni insanların dikkatlerini çekmeleri noktasında da belirleyici bir efekte sahiptir. İyi bir biçimde çerçevesi çizilmiş anahtar kelime örüntüsü ile dikkat çekme noktasında yeterli etki oluşturulabilir. SEM uygulaması çerçevesinde doğru mesajı doğru biçimde verebilmek maksadıyla dikkat edilmesi gereken çok sayıda nokta olduğunun altını çizmekteyiz. Nitekim her işletme için hem zaman hem de maddi olanaklar her daim gözetilmesi gereken varlıklardır.

Reklam Çalışması
Adwords

Google Adwords Nedir?

Google Adwords nedir sorusuna verilebilecek cevaplar birçok detay içerir. Google Adwords bir işletmenin tüm reklam gereksinimini sağlayacak en temel sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Google Adwords başlı başına bir sistem olarak işlev görür. Kullanımı oldukça kolay bir kit olmakla birlikte, arka planda karmaşık bir algoritma dâhilinde çalışır. Genel itibariyle dijital pazarlamada var olan tüm işletmelerin bu alandaki varlığı Google Adwords hizmetleri ile mümkün olmaktadır. Kolay bir kullanımı olmasına rağmen, doğru bir planlama çerçevesinde fonksiyonel hale gelmektedir. Dolayısıyla şirketiniz için en doğru planlamanın bir uzman tarafından yapılması bütçe idaresi noktasında önemli bir değişkendir.

Google Adwords Ne İşe Yarar?

Google Adwords ne işe yarar diye sorduğumuzda, öncelikle uzun yıllardır en çok kullanılan arama motorunun Google olduğunu görürüz. Temelde arama motoruna yazılan kelimeler üzerinden birtakım sonuçlar elde edilmekte ve kullanıcılar bu sonuçlar üzerinden aksiyon almaktadır. Google Adwords bu anlamda insanların aradığı kelimeler üzerinden ürün ya da hizmet veren işletmeleri biraraya getiren bir sistematiğe sahiptir. Dolayısıyla her işletme için bir kılavuz görevi görmektedir.

Google Adwords Nasıl Kullanılır?

Google Adwords nasıl kullanılır sorusuna detaylı bir cevap verelim. Google işletmelerin bu araçlar ile verdikleri reklamları, arama motorunda aratılan kelimeler ile eşleştirir. Bu prensiple ortaya çıkan en önemli nokta anahtar kelimelerdir. Anahtar kelimeler aracılığı ile sağlanan eşleşmeler temel işleve sahiptir. Dolayısıyla anahtar kelime seçimi oldukça önemli bir konudur. Anahtar kelime seçimi, aynı zamanda işletmenin hedefi, ölçeği, bütçesi gibi faklı konularla da ilintilidir. Bu karmaşık sistemin en anlaşılır şekilde fayda sağlayabilmesi ve ölçülebilir sonuçlar vermesi uzmanlık gerektiren bir konudur.

Adwords Ne İşe Yarar

Google Adwords Bütçe Belirleme Nasıl Yapılır?

Google Adwords bütçe belirleme çeşitli stratejiler ile sağlanabilir. Bu önemli adım için öncelikle yakın ve uzak hedeflerin belirlenmesi gerekir. Her bir adım bir sonraki adımın öncülü ve finansörü olacak şekilde acele etmeden hareket edilmelidir. SEM analizi dijital dünyada bir seçim olmaktan çok, bir ihtiyaç olarak anlaşılmalıdır. Bu sayede daha kısa sürede marka farkındalığı oluşturma, daha fazla satış yapma ya da büyüme gibi çeşitli amaçlara daha kolay biçimde ulaşılabilir. 

 

Google Ads hizmeti kullanılarak SEM reklamları oluşturmak oldukça kolaydır. Bu sayede mevcut amaca yönelik olarak bir hizmet ölçeği belirlemek, izlenen yoldaki ilk adım olacaktır. Nitekim her bir reklam kampanyası için, önceden belirlenmiş bir bütçe söz konusudur. Alınan hizmet aracılığı ile mevcut reklam arama sonuç ekranında üstte ya da alt kısımda görüntülenir. Tüm bunlar sürekli olarak ölçümlenmeli ve mevcut dönüşüm belirli barajlarda tutulmaya çalışılmalıdır.

Google Adwords Reklam Verme

Google Adwords reklam verme dijital sahada var olan tüm şirketler için önemli bir aracı görevi görmektedir. Bu açıdan teknik anlamda bir sponsor link şeklinde görüntülenmektedir. Genel olarak arama sonuçlarının alındığı ekranda üstte görüntülenen bu link çeşitli amaçlara hizmet eder. Direkt satışı gerçekleştirme, kategori ya da hizmet erişimi gibi çıkışlar aracılığı ile işletme-kullanıcı arasındaki koneksiyon bu şekilde sağlanır. Görsel olan ya da görselliği bulunmayan bu reklamlar aracılığı ile işletme mevcut hedeflerine yaklaştırılır. Bu hedef, yeni insanlara ulaşmak olabileceği gibi, dikkat çekmek ya da satış arttırmak olabilir.

Adwords Reklam Verme
Anahtar Kelime Planlayıcı

Google Adwords Anahtar Kelime Planlayıcı Nedir?

Anahtar kelimeler gerek SEO ve gerekse de SEM uygulamaları için oldukça önemli bir kategoridir. Bunun en önemli nedeni, doğru etkileşimin temel anlamda anahtar kelime bazlı olmasıdır. İnsanlar ile işletmelerin ilk iletişim biçimleri mevcut kelimeler üzerinden olduğu için mevcut kelimelerin en uygun şekilde seçilmesi gerekir. Bu anlamda Google Adwords Anahtar Kelime Planlayıcı önemli bir referans kaynağıdır. Organik sonuçların elde edilmesi amacıyla birincil öneme sahip olan bu kaynak aynı zamanda ücretsiz bir hizmettir. Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcı’nın doğru kullanılması elbette çok önemlidir. Nitekim istatistiksel sonuç elde etmede önemli bir araç olsa da mevcut istatistiklerin doğru okunması uzmanlık ister. Google Adwords Anahtar Kelime Planlayıcı aracılığı ile pazarlama taktiğinin bütüncül bir biçimde anlaşılması daha kolay hale gelmektedir.

Anahtar Kelime Planlayıcı Nasıl Kullanılır?

Google Adwords Anahtar Kelime Planlayıcı ücretsiz bir hizmettir. Pek çok anlamda önemli bir girişim olsa da kısıtlılıkları olduğunu da belirtmek gerekir. Kullanımı oldukça basit olan bu program için öncelikli gereksinim mevcut piyasanın ihtiyacını ölçümlemektir. Öncelikle tercih edilmesi mevzu bahis olan işletmenin tercih edilme potansiyelini belirlemektir. Unutulmamalıdır ki anahtar kelime seçimleri aynı zamanda rekabette kalabilmeyi gerektirir. Dolayısıyla rakipler açısından yapılacak analizler büyük önem taşır. Anahtar Kelime Planlayıcıda öncelikle reklama konu olan hedefe yönelik anahtar kelimeler aratılmalıdır. Çıkan sonuçlar referans alınır. Anahtar kelime planlayıcıda çıkan istatistikler uzmanlık gerektiren değerlendirmelerdir. Her istatistik farklı bir satış stratejisine hizmet edebilir. Hedefe göre seçilen anahtar kelimelerin işletmeyi tam olarak yansıtması önemlidir. Anahtar kelimelerin gruplanarak belirli bir plan dâhilinde çalışır halde olması gerekir.

Google Adwords Reklam Yönetimi

Google Adwords reklam yönetimi dünyasına dâhil olan işletmeler için yürütülen reklam kampanyaları farklı modeller üzerinden incelenebilir. Bu farklılığın çeşitli sebepleri vardır. Yapılan planlamada reklam için ayrılan bütçenin en büyük paya sahip olduğunu görmekteyiz. Nitekim işletmeye uygunluk en temel prensiptir. Reklamın ölçeği ise tam olarak işletme ölçeği ile uyumlu olmalıdır. İyi bir planlama olmaksızın yapılan reklam kampanyalarının herhangi bir fayda sağlamadığı gibi bütçeye zarar verdiği görülmektedir. Doğru bir planlama ve çalışma neticesinde Google üst sıra reklam amacına ulaşılarak daha yakın plan hedeflere ulaşmak mümkün olmaktadır.

Google Adwords Reklam Modelleri Nedir?

Google Adwords reklam modelleri aracılığı ile büyüme isteyen bir şirketin tam olarak hedefi doğrultusunda bir işleyişe dâhil olması beklenir. Özellikle mevcut reklam kampanyasının neyi hedeflediğine bakarak, ona uygun bir modelleme yapılır. Reklam modelleri içinde, bilgi akışları içeren, resim ya da video şeklinde görsel destekli reklamlar bu çeşitlilik arasındadır. Diğer yandan sayfa tekniğine uygun biçimde yerleşen ve çeşitlenen Adwords reklamlardan da bahsetmek mümkündür. Bu anlamda çok sayıda dijital reklam modeli vardır. Bahsi geçen reklamların hangisinin işletmeye uygun olduğu, işletmenin kimliği, hedefi, kitlesi, bütçesi gibi genelde ve özelde çoğalan durumlara göre değişiklik arz etmektedir.

Google Reklam Verme Planında Detaylar Nasıl Olmalıdır?

 • SEM çalışması özelde Google Adwords ile yakından alakalıdır. Dolayısıyla bu aracın kullanımı hakkında yeterli bilgi ve uzmanlık gerekir.
 • Google reklam verme planında anlamlı bir çalışma yürütebilmek için şirket ihtiyaçları ile uyumlu bir bütçe planlaması ilk adımdır. Bu sayede daha doğru bir gidişat mümkün olacaktır.
 • Bütçe doğrulamasının ardından anahtar kelime planına gösterilecek özen öne çıkar.
 • Mevcut reklamların tekniği ve içeriği mevcut hedefe uygun olmalıdır.
 • Reklamlar görsel çerçevede yeterli olmalıdır.
 • Bilgi akışlarının doğrulaması önden yapılmalıdır.
 • Mevcut reklamların grafikleri sürekli kontrol ve rapor edilmelidir.

Reklam Kalite Puanı Nedir?

Google kalite puanı, mevcut reklam yönetiminin en önemli ve en özet segmentidir. Kalite puanı, reklamların daha iyi bir konuma gelmesinde öncelikli bir etki sağlar. Özetle anahtar kelimeler ile reklam metni açılış sayfaları ve arama sorguları arasındaki ilişki düzeyi kalite puanını belirler. Bu sayede her bir anahtar kelime için bir kalite puanı atanır. Anahtar kelimelerin kalite puanları mevcut dönüşüme bağlı olarak sürekli değişir. Diğer yandan kalite puanı yüksek anahtar kelimeler reklam başarısını tam anlamıyla destekler.

Fikir
Kalite Puanı

Google Reklam Tıklama Ücretleri Nedir?

Google reklam tıklama ücretleri (TBM) hakkında doğru bilinen bazı yanlış bilgiler mevcuttur. Bu noktada öncelikle reklam tıklamalarının yapısını anlamak gerekir. Google, web sitelerinin reklam alanlarının kullanıcıya gösterilmesi noktasında en müsait alandır. Burada bilinmesi gereken reklam gösteriminin herhangi bir biçimde ücretlendirilmediğidir. Özetle kullanıcı web sitelerinin mevcut reklamlarına tıkladığında, reklam başı ücretlendirilme site idaresine yansır. Reklamların hedefe ulaşabilmesi ise bir teklif, açık arttırma, sıralama ve kalite puanı regülasyonu ile devreye girmektedir. Reklam sıralama değerleri bu noktada oldukça önemlidir. Ancak ifade edildiği üzere verilen teklif ile direkt olarak ilk sıraya geçmek tek başına mümkün olmaz.

Google Reklam Vermenin Avantajları Nelerdir?

Google reklam vermenin avantajları elbette çok fazladır. Bunun en temel nedeni, elbette Google’ın en çok kullanılan arama motoru olarak yerini korumasıdır. İnsanlar üzerindeki etkisi ve insanların arama motoru üzerindeki etkisi baş döndürücü bir sinerjiyi ortaya çıkarmaktadır. İnsanların alışveriş eğilimleri, bilgi ve beceriler, eğlence anlayışları gibi çok sayıda yaşamsal faktör günde milyonlarca kez tık alan sitelere referans olmaktadır. Günlük hayatın bu denli ortasında yer alan bu mekanizmanın site sahiplerinin lehine kullanılması oldukça anlamlıdır. Daha görünür olmak bu sayede mümkün olurken, daha çok satış yapmak da kolaylaşır. Her site için ön ya da art planda var olan hedef her ne ise bu iş için en müsait alan Google reklamlarıdır.

Reklam Vermenin Avantajı
Reklam Ücretleri

Google Reklam Ücretleri Nedir?

Google reklam ücretleri değişkendir. Bu anlamda anahtar kelimelerin kalitesi, rekabet, mevcut kampanya, kalite puanı gibi çeşitli detaylar mevcut reklam fiyatlarını etkilemektedir. Diğer yandan gösterim üzerinden değil, tıklama başına ödeme söz konusudur. Maliyet anlamında başlangıç için mevcut reklam planına göre hareket etmek ve birtakım kararlar vermek faydalı olacaktır. Örnek vermek gerekirse arama ağı reklamları ya da alışveriş reklamları gibi türlerden hangisine ya da hangilerine yönelik bir iş yapılacağına karar vermek gerekir.

Google Reklam Verme Üzerine Vergilendirme Nasıl Yapılır?

Google reklam verme vergileri hakkında merak edilen çok sayıda detay vardır. Bu noktada ülkemizde, tıpkı dünyanı farklı noktalarında da olduğu gibi reklam başına çeşitli vergiler tevdi edilmiştir. Dijital pazarlama faaliyetleri çerçevesinde var olan bu kesintilerin ödemesi legal ve mecburidir. Google reklamları üzerinden uygulanan kesintiler dahilinde; KDV, stopaj vergisinin yanı sıra 2020 yılı itibariyle düzenleyici operasyon giderleri ve dijital hizmet vergisi yer almaktadır. Farklı oranlar ile sabitlenmiş bu vergiler üzerinden tevkifat oranları ile geri alımlar da söz konusudur.

Vergilendirme
Reklam Maliyeti

Google Reklam Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Google reklam maliyeti konusuyla ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli husus, maliyetlerin işletme hacimlerine ve gereksinimlerine göre değişkenlik arz ettiğidir. Diğer başlıklarda da belirtildiği üzere işletmelerin ölçeklerine göre bir reklam operasyonu planlanır. Bu plan ile bir maliyet hesaplaması ortaya çıkar. Bu noktada her işletme için belirlenen oranda günlük kredinin bazı durumlarda aşıldığı görülmektedir. Bu durumun sebebi 2017 yılı itibariyle reklam operasyonlarının, işletme hedeflerine göre belirlenen günlük tutarlarda iki kata kadar çıkabilme esnekliğinin tanınmış olmasıdır. Diğer yandan fazla yayın olarak ifade edilen bu oranlar, belirlenen aylık tutarların üstüne çıkmamaktadır.

Google Yeniden Pazarlama, Remarketing Nedir?​

Google yeniden pazarlama çeşitli pazarlama teknikleri arasında önemli bir etkiyi ortaya koyması sebebiyle sıklıkla başvurulan bir yoldur. Ne anlama geldiğinin dışında, kendi içinde yer alan başlıklarla başlı başına bir sistem olarak incelenmelidir. Başlıca amacı; işletmelerin satış potansiyellerini arttırmak olan bu yöntemde kullanıcı eğilimleri en önemli referanstır. İnsanların daha önce ziyaret ettiği web siteleri, daha sonra bir reklam olarak aynı kullanıcıya geri dönmektedir. Böylece potansiyel müşteri olarak görülen kullanıcılar bu siteleri düzenli olarak görür. Teknik açıklamasına bakacak olursak çerezlerin aracı rolde olduğu görülür. Kullanıcıların ziyaret ettiği sitelerde kayıtlı çerezler aracılığı ile mevcut ziyaretçilerin site veri tabanına kaydı gerçekleşir. Google reklam gönderimi için mevcut veri tabanlarını işler hale getirir. Böylece kullanıcının mevcut ziyareti yeniden pazarlama kavramına referans teşkil eder.

Yeniden pazarlama olarak bilinen kavram, remarketing nedir sorusunu daha da anlamlı hale getirmiştir. Bu uygulama bir web sitesinin başarısını arttırmak için önemli kolaylıklar içermektedir. Nitekim varsayımların dışında herhangi bir site etrafındaki gerçek insanlar ve gerçek tecrübeler dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla mevcut internet sitesi için yapılacak reklam çalışmasının başarısı son derece muhtemeldir. Bu anlamda sitenin sürekliliğini sağlamak oldukça kolaylaşacaktır. Çerez politikalarının sadece web siteleri için geçerli olmaması, bu tekniğin kapsamını da genişletmektedir. E-posta, sosyal medya gibi farklı araçlar ile yeniden pazarlama yapmak mümkün olmaktadır.

Remarketing
Alışveriş Reklamları

Google Alışveriş Reklamları Nedir?

Google alışveriş reklamları, çeşitli web sitelerindeki ürünlerin arama sonuçlarında kullanıcılara gösterildiği reklamlardır. Shopping Ads olarak da bilinen bu reklam türünde ürünler görsel ve metin ile birarada gösterilir. Optimizasyon noktasında pek de kolay bir çalışma yapılmadığı bilinmektedir. Ancak yapılan entegrasyonun sağladığı fayda, oldukça önemli bir etkiyi ortaya çıkarır. Bu anlamda Google üzerinden direkt olarak bir satın alma niyetiyle aratılan ürünlere ulaşmak, bu metodu kullanan web siteleri için inanılmaz bir satış potansiyeli anlamına gelir. Diğer yandan görselliğin desteklendiği reklamlarda, gerekli tüm bilgilerin ilk bakışta görüntülenmesi mevcut etkiyi büyütür.

En Çok Yapılan Google Reklam Hataları Nelerdir?

En çok yapılan Google reklam hataları uzun bir süredir tekrarlanan bazı teknik problemleri yansıtır. Çoğunlukla doğru bilinen yanlışları içerse de, alanında henüz uzmanlaşmamış kimselerin sıklıkla düştüğü bu hataları çoğaltmak mümkündür.

 • Öncelikle anahtar kelimeler konusunda yeterli özeni göstermemek bir Google reklamı için büyük sorundur. Anahtar kelime eşleşmelerinin doğru yapılmaması ya da mevcut kelime öbeklerinin doğru yapılandırılmaması büyük bir problemdir.
 • Rakiplerini iyi tahlil edemeyen site sahipleri ne yazık ki reklamları ile başarıya ulaşamamaktadır. Sürekli olarak rekabette kalabilmek için sürdürülebilen reklam kampanyaları içerisinde olmak gerekir.
hata mesajı
 • Mevcut kitlenin ihtiyaçlarını önemsememek mevcut başarının kısa sürede anlamsızlaşmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni dijital sahada müşteri portföyü diyebileceğimiz kesin bir yargıdan bahsetmenin mümkün olmayışıdır.
 • Google reklamlarına tam anlamıyla bel bağlamak kısır döngünün başlangıcı olabilir. Nitekim Google reklamları sürekli olarak üst sırada kalamayacaktır.
 • Mevcut kitlenin doğru yönlendirilememesi Google reklamlarını etkisiz hale getirir. Burada özellikle reklam açılış sayfalarının önemine vurgu yapılmaktadır.

SEM Sık Sorulan Sorular

SEM açılımı Search Engine Marketing (Arama Motoru Pazarlaması) şeklindedir. Daha açıklayıcı bir tamirle ise arama motorlarına verilen reklamlar kastedilmektedir. Piyasanın en büyük pay sahibi google tarafında kullanıcıların aradığı kelimelerde ilk 3-4 arama sonucunda bulunanlar reklam olarak karşılarına çıkmaktadır bu duruma SEM çalışması denilmektedir.

Google reklam ajansı, firmaların gereksinimlerine göre yapılacak arama motoru reklamlarını belirlemede görev almaktadır. Anahtar kelime seçimi, hedef kitle seçimi, reklam metni oluşturma ve gerekli tüm adımların tamamlanmasını google reklam ajansı hizmeti veren işletmeler tamamlamaktadır.

SEO ve Sem kavramları belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanamaz. Çünkü her ikisinin de ağırlık kazandığı noktalar farklıdır. Bu açıdan en doğru değerlendirme her iki uygulamanın da birbirine ihtiyacı olduğudur.

SEM dijital pazarlamanın merkezinde yer alan bir kavramdır. En basit ifade ile herhangi bir alanda, bir ürün ya da hizmetin çeşitli ölçeklerde kullanıcılara gösterilmeksizin popülarite kazanması mümkün değildir.

Öncelikle Google Adwords planlamasının iyi yapılması gerekir. Bu açıdan anahtar kelime başta olmak üzere diğer optimizasyon adımlarında titiz olunmalıdır. Temiz bir çalışmanın başarılı olmaması neredeyse imkânsızdır.

Analizler elbette bireysel olarak yapılabilir. Ancak hiçbir zaman tam olarak yeterli olması mümkün değildir. Bu sebeple ajans ya da bilirkişi tecrübesi her zaman çok kıymetlidir.

Maliyet her zaman öncelikli bir konudur. Bu sebeple küçük adımlar ilkesi bir yaklaşım takip edilmelidir. Planlamalar şirket ölçeğine, belirlenen hedeflere ve zamana bağlı olarak değişecektir.

Google Ads dolandırıcılığı fazlasıyla yaygınlaşmış durumdadır. Her şeyden önce bu alanın dışında olmayan kimseler ile bu tip ortaklıklar kurmaktan imtina edilmelidir. Genel olarak muhasebe kayıtları tutulmaksızın işlem yapılmamalı, her zaman legal yollar üzerinden planlamalar yapmaya dikkat edilmelidir.

Anahtar kelime planlayıcılar çok önemli referans noktalarıdır. Ancak tek başına yeterlilikleri kimler tarafından kullanıldıklarına göre değişir.

Reklam kampanyalarında kullanılan reklam modelleri birden çok sebebe bağlı olarak tercih edilir. Hedeflenen kitle, site yapısı ve reklam konusu gibi unsurlar belirleyicidir. Bu unsurlarla uyumlu olmayan bir reklam modellemesi boşuna maliyet anlamına gelir.

Analizler fazlasıyla önemlidir. Çünkü dijital dünya sürekli bir dönüşüm içindedir. Dolayısıyla yerinde sayan bir çalışmanın süreğen bir başarı içinde olması beklenemez. Yapılan raporlamalar ile gerekli değişikliklere karar verilir.

Web sitelerinin sürekliliği, düzenli kontroller ile mümkün olmaktadır. Değişime ve yeniliğe açık olmayan hiçbir dijital oluşum hayatta kalamaz. Bu bir SEO çalışması olabileceği gibi bir reklam kampanyası da olabilir. Ancak her şeyden önce kullanıcı eğilimleri konusunda ön görü her zaman fazlasıyla önem taşır.

Bu soruya kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Nitekim her sektör kullanıcısının eğilimi için durum farklı olacaktır.

Yapılan ödemeler kredi kartları üzerinden sağlandığından herhangi bir soru işareti kalmaz.

Kalite puanı anahtar kelimeler ile yakından alakalıdır. Seçim ve gruplandırma ile başlanabilir. Eşleştirmelerin yoğunluğu mevcut puana olumlu yansıyacaktır.

Tıklama başı maliyet her anahtar kelime için farklı değerlendirilir.

Google’ın anlaşmalı olduğu tüm alanlar reklam kampanyasının gösterilebileceği alanlardır.

Reklam veren site, istediği an reklamı durdurabilir ya da başlatabilir. Kontrol tamamen reklam verendedir.

Markanızı Uçurmaya Hazır Mısınız?